Какво представлява «ВедаПулс»?

«ВедаПулс®» е апаратно-програмен комплекс за пулсова диагностика, предназначен за специалисти по традиционна медицина и техните пациенти. 


Технологията на «ВедаПулс» позволява:

  • Провеждане на оценка на функционалното състояние на пациентите;
  • Осъществяване на дистанционен мониторинг по интернет на измененията в състоянието на пациентите;
  • Формиране на индивидуална програма за рехабилитация в динамика.

Ние предлагаме на всеки специалист персонално решение с оглед индивидуалните му задачи и потребности:

«ВедаПулс» провежда анализ на викрити: баланс на дошите и субдошите, агни-дхату, баланс на панча-маха-бхута, «пулс на органите». Формира експертни препоръки по: диета, фитотерапия, ароматерапия и начин на живот.

Детайлите

«ВедаПулс» провежда анализ на «пулса на органите», оценява биоенергетиката и формира подробна рефлексотерапевтична рецепта, снабдена с нагледен атлас на БАТ.

Детайлите

«ВедаПулс» помага за организиране на първичния прием на клиенти, провежда експресна диагностика на функционалното състояние и създава препоръки за рехабилитация, от които могат да се възползват всички специалисти от центъра при провеждане на комплекс от възстановителни процедури.

Детайлите

«ВедаПулс» оценява функционалното състояние на клиента и формира препоръки за прием на продукти за функционално хранене с оглед индивидуалната конституция и проявените заболявания.

Детайлите

«ВедаПулс®» позволява самостоятелно провеждане на мониторинг на състоянието, водене на здравен дневник, изпращане на резултатите към специалист за контрол и получаване на препоръки от него, както и провеждане на сеанси по автогенни тренирови с цел стратиране процеса на саморегулиране на организма.

Детайлите

«ВедаПулс» позволява провеждането на експресна диагностика на функционалното състояние, оценка на нивото на стреса и формиране на препоръки за оздравяване. Както и контролиране процеса на възстановяване на здравето.

Детайлите

«ВедаПулс» провежда анализ: на пулса на органите, биоенергетиката и формира подробна рецепта за масаж на рефлекторните зони на стъпалата, снабдена с нагледни рисунки.

Детайлите

«ВедаПулс®» провежда анализ на функционалното състояние преди и след занятията, което помага на специалиста да оцени ефективността на тренировките и формира програма за занятия по йога с оглед индивидуалната конституция и наличните заболявания.

Детайлите

Как работи?

1

Електрическите и механичните явления, произтичащи в сърцето, моделират външните признаци на пулсовата волна.

2

С помощта на математически методи «ВедаПулс» анализира езика на ритъма на сърцето.

3

Това позволява да се оцени работата както на отделните органи и системи в организма, така и състоянието на пациента като цяло.

На какви принципи се основава анализа на сърдечния ритъм?

Метод анализа вариабельности ритма сердца, лежащий в основе работы «ВедаПульс», рекомендован Европейским Кардиологическим Обществом и Северо-Американским Обществом Стимуляции и Электрофизиологии (1996 г.), а также Комиссией по клинико-диагностическим приборам и аппаратам Комитета по новой медицинской технике Министерства здравоохранения Российской Федерации (2000 г.).

Как се използва «ВедаПулс»?

1

Инсталираме програмата и включваме «ВедаПулс» към компютъра.

2

Закрепваме електродите-щипки към китките. Провеждаме петминутен запис на сърдечния ритъм.

3

Програмата оценява функционалното състояние и формира индивидуална програма за рехабилитация.

Moduli

Il piano per gli integratori è basato sul concetto naturopatico e sulla costituzione individuale del paziente.

Dinamiche dei principali indici della salute durante una specifica valutazione o comparazione di diverse valutazioni.

Оценявайте индивидуалната вероятност за развитие на Пракрити-зависими заболявания при пациентите.

Автоматизирани индивидуални карти за марматерапия. Комплектова се с турмалинови апликатори.

Научете пациентите да релаксират сърцето си и да оценяват ефективността на дихателните практики (Пранаяма)

Съставяне на подробни препоръки за конституционно-балансирана диета и Начин на живот (Диначаря).

Индивидуален подбор на етерични масла за терапия (включително Панчакарма Расаяна)

Формира автоматично конституционните фито-рецептури според Дравя Гуна. Съдържа уникална енциклопедия на аюрведични, китайски и западни билки.

Оценка на енергетиката в Раджа-центровете (Чакрите). Показва енергийното поле, отразяващо регенеративния потенциал (регионалния кръвоток).

    Анализира състоянието на енергетиката (излишък, дефицит) на основните органи и системи.

Проектиран за специалисти по Аюрведа. Анализира СубДошите,  Панча Маха Бхута, Агни Дхату.

* Броят и видът на модулите могат да варират по желние на купувача. На какви научни принципи е основана работата на комплекса?

«ВедаПулс®»: световно признание!